بازید اعضای کمیته فرهنگ نگاری از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

بازدید اعضای کمیته فرهنگ نگاری از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

روز یکشنبه مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ اعضای کمیته فرهنگ‌نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی برای بار دوم از فرهنگستان زبان و ادبیات فارس، و کتابخانه آنجا بازدید کرده و و در این بازدید با قسمت واژه‌گزینی فرهنگستان آشنا شدند.
در ابتدای این نشست، آقای دکتر بهارلو، دبیر کمیته فرهنگ‌نگاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی به معرفی مختصر کمیته فرهنگ‌نگاری پرداخته‌اند و از کارهای صورت گرفته و برنامه‌های آینده سخن گفتند.
سپس آقای علي مهرامي به عنوان یکی از مسئولین بخش واژه‌گزینی فرهنگستان تاریخچه فرهنگستان را توضیح دادند که تا به امروز دارای ۳ فرهنگستان بوده‌ایم مرتبه اول زمان رضاشاه، ۱۳۱۴-۱۳۲۰ که با شروع جنگ جهانی تعطیل شد و در طول ۶ سال کارهای بسیار خوبی انجام دادند و واژه‌هایی انتخاب کردند که واقعا جای تقدیر دارد مثلاً شما ببینید ترکیب این واژه‌ها چگونه بوده: طلبه‌های فکولته طب اونورسیتت تهران
تنها کلمه تهران فارسی است و به دانشگاه، اونورسیتت و به دانشکده فکولته گفته می‌شد و به پزشکی امروزه طب می‌گفتند و دانشجو را طلبه می‌گفتند، ولی ما الان می گوییم دانشجوهای دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. یا مثال‌های دیگر، برای مطبعه کلمه چاپخانه را انتخاب کردند.
مرحله دوم از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۵۷ است که با پیروزی انقلاب و فضای موجود آن روز کارش تعطیل شد و فرهنگستان سوم از ۱۳۶۹ کارش را آغاز کرد و عموماً با واژه‌گزینی بین مردم مشهور است. ایشان با اشاره به شناسایی واژه‌های بیگانه در زبان فارسی از مشکلات انتخاب واژه‌گزینی و مراحل آن گفتند و به بخش‌های مختلف دیگر فرهنگستان نیز اشاره کردند.
وی افزود در حال حاضر ۷۰ گروه واژه‌گزینی تخصصی در فرهنگستان وجود دارد که شامل متخصصان از رشته و تخصص‌های مختلف هستند. وی با نمایش پانزدهمین جلد از خروجی‌های گروه واژه‌گزینی از ویرایش یک جلد کتاب بصورت سالانه خبر دادند که تا به امروز حدود ۶۰ هزار واژه را معادل‌یابی کرده‌اند.

این اعلان را به اشتراک گذارید
نظر خود را بنویسید