دانلود مقالات همایش ملی فرهنگ‌نگاری

همایش ملی فرهنگ‌نگاری

کمیته علمی و تخصصی همایش بین‌المللی فرهنگ‌نگاری دو زبانه مقالات منتخب این همایش را در ۸ محور موضوعی طبقه‌بندی کرده است:

کاربردهاي فرهنگ‌هاي دوزبانه در آموزش زبان
نقد و بررسی فرهنگ‌هاي دوزبانه و چندزبانه
بررسی رده‌بندي، ساختار و محتواي فرهنگهاي دوزبانه
شیوه‌ها و روش‌هاي فرهنگ‌نگاري دوزبانه
چالش‌ها و چشم‌اندازهاي فرهنگ‌نگاري دوزبانه
نقش پیکره‌ها در فرهنگ‌نگاري دوزبانه و فرهنگ‌نگاري الکترونیکی
فرهنگ‌نگاري نظري (فرا فرهنگ‌نویسی)
فرهنگ‌نگاري تخصصی

برای دسترسی به فهرست مقالات منتخب این همایش و مطالعه و دانلود هر یک از مقالات به سایت انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی مراجعه کنید: لینک دانلود مقالات

این اعلان را به اشتراک گذارید
نظر خود را بنویسید